DodenakkersVerhalen over funerair erfgoed omvatten een breed spectrum. René ten Dam publiceert dan ook over heel diverse onderwerpen. Met een brede kennis van de geschiedenis van het begraven in Nederland en Nederlands funerair erfgoed elders in de wereld ligt er een belangrijke basis voor informatieve en onderhoudende publicaties. Eén van zijn specialisaties zijn historische moordkruisen.

Meer dan honderd artikelen zijn gepubliceerd op de website Dodenakkers.nl, maar gespecialiseerde artikelen en recensies zijn ook terug te vinden op de website Go2War2.nl, het grootste Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog. Over funerair erfgoed in de provincie Overijssel publiceert hij op MijnStadMijnDorp.nl, het cultuurhistorisch netwerk Overijssel. Daarnaast publiceert hij over Limburgs funerair erfgoed in het tijdschrift Kapellen en kruisen. Binnenkort kunt een selectie van artikelen terugvinden op deze website. Een overzicht van publicaties vindt u hier.

In 2017 verscheen een boek over historische moordkruisen in Nederland. Klik hier voor meer informatie. Begin 2018 verscheen 'Begraven aan de andere kant van de baai - Overblijfselen van Nederlands funerair erfgoed in Japan uit de periode 1609-1870'. Het boek is een uitgave van stichting Dodenakkers.nl en bevat bijdragen van Leon Bok, Brian Burke-Gaffney, Jean-Paul Corten, René ten Dam, Leon Derksen, Ryuji Hiraoka en Martijn Manders. In 2020 verscheen de 'Canon van het Nederlands funerair erfgoed' bij stichting Dodenakkers.nl, waarvoor Leon Bok en René ten Dam de redactie voor hun rekening namen. Zoals een canon betaamt, is deze niet in beton gegoten en momenteel wordt met een werkgroep gewerkt aan een vervolg.

Een belangrijke uitgave wordt de ‘Gids voor het onderhoud van historische begraafplaatsen’ (werktitel). Historische verenigingen, beheerders en andere belanghebbenden van historische begraafplaatsen geven al langere tijd aan behoefte te hebben aan een handboek die ondersteuning kan bieden bij de problemen die ze tegenkomen wanneer men een historische begraafplaats wil bewaren voor de toekomst. Samen met Leon Bok van Bureau Funeraire Adviezen werkt René ten Dam aan deze gids die voor een belangrijk deel moet voorzien in deze behoefte.