Skip to main content

Publicaties


Verhalen over funerair erfgoed omvatten een breed spectrum. René ten Dam publiceert dan ook over heel diverse onderwerpen. Met een brede kennis van de geschiedenis van het begraven in Nederland en Nederlands funerair erfgoed elders in de wereld ligt er een belangrijke basis voor informatieve en onderhoudende publicaties.

René ten Dam heeft ruim honderd artikelen geschreven over diverse funeraire onderwerpen. Veel artikelen zijn verschenen op de website Dodenakkers.nl, maar ook op het grootste Nederlandstalige online naslagwerk over de Tweede Wereldoorlog TracesofWar.com en MijnStadMijnDorp.nl (het Cultuurhistorisch Netwerk Overijssel). Het tijdschrift van de Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg bevat een doorlopende rubriek over funerair erfgoed in Limburg. Een selectie uit deze artikelen kunt u binnenkort hier op deze site vinden.

Overige publicaties:

 • 'De geschiedenis van de dood' (co-auteur) in: Tijdschrift (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nr. 2 2020)
 • 'Burgerslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog' in: Kapellen en Kruisen (nr. 86 maart 2020)
 • 'Canon van het Nederlands Funerair Erfgoed'; samensteller en co-auteur (januari 2020)
 • 'Moord in het bos' in: De Begraafplaats (december 2019)
 • 'Toen wij vielen voor ons land' in: Kapellen en Kruisen (nr. 85 december 2019)
 • 'Kindergraven in Neer' in: Kapellen en Kruisen (nr. 84 september 2019) 
 • 'Het grafmonument van Jan-Herman Insinger' in: Baerne (jaargang 43 nr. 3 - september 2019)
 • 'Monument voor Jeu Saive' in: Kapellen en Kruisen (nr. 83 juni 2019)
 • 'Markant in het land - Moordkruisen' in: Het Nederlands Landschap (jaargang 37 (2019) - nummer 1)
 • 'Joodse begraafplaatsen als getuigenis van de Tweede Wereldoorlog' in: Kapellen en Kruisen (nr. 82 maart 2019)
 • 'Sporen van de Spaanse griep' (met Leon Bok) in: De Begraafplaats (oktober 2018)
 • 'Bewaard gebleven - Unieke grafmonumenten ontdekt' in: Bijdragen tot de geschiedenis van IJsselstein Stad en Land (nr. 160 september 2018)
 • 'Waar de stenen spreken - Begraafplaats Nieuwe Oranjetuin brug tussen heden en verleden' in: Monumentaal; René ten Dam, Leon Bok, Nanette de Jong (april 2018)
 • 'Nieuwe Oranjetuin in Paramaribo - Brug tussen heden en verleden' in: Terebinth; René ten Dam, Leon Bok, Nanette de Jong (maart 2018)
 • 'Begraven aan de andere kant van de baai - Overblijfselen van Nederlands funerair erfgoed in Japan uit de periode 1609-1870' (co-auteur en eindredactie) (Brave New Books, 2018)
 • 'Technische missie Nieuwe Oranjetuin Paramaribo'; René ten Dam, Leon Bok, Nanette de Jong (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017) - PDF
 • 'Historische Moordkruisen in Nederland' (Brave New Books, 2017)
 • 'Begraven op de drempel van Japan' (co-auteur) in: Monumentaal (december 2016)
 • 'Foute graven' (met Leon Bok) in: De Begraafplaats (april 2011)
 • ‘Ter Navolging: funeraire cultuur Digitaal’ in: Over 25 jaar - de toekomst van de funeraire cultuur (De Terebinth, 2011)
 • ‘Rouwen mag op het internet, maar het hoeft niet’ in: Over 25 jaar - de toekomst van de funeraire cultuur (De Terebinth, 2011)
 • 'Dood en begraven in de Franse tijd in Nederland' (co-auteur) in: Napoleon in Nederland 1811-2011 no.3 juni-juli 2011 (Thematijdschrift)
 • Uitgespeeld. Een theaterrondwandeling op Zorgvlied. Research en samenstelling Renske Burgering, Maaike Polman; Supervisie en redactie: René ten Dam, Rob van der Zalm. (Theater Instituut Nederland, 2007)
 • Enkele columns over politieke graven in Openbaar Bestuur (2005)
 • 'Politieke moord in Nederland, een korte handleiding' in Politiek en de Dood. Funerair Jaarboek 2004. (Stichting Dodenakkers.nl, 2004)
 • 'Charles Guillaume Cramer’ in: Utrechtse Biografieën – Tussen de Lek en de Hollandse IJssel (SPOU, 2003)

 

In 2017 verscheen een boek over historische moordkruisen in Nederland. Klik hier voor meer informatie. Begin 2018 verscheen 'Begraven aan de andere kant van de baai - Overblijfselen van Nederlands funerair erfgoed in Japan uit de periode 1609-1870'. Het boek is een uitgave van stichting Dodenakkers.nl en bevat bijdragen van Leon Bok, Brian Burke-Gaffney, Jean-Paul Corten, René ten Dam, Leon Derksen, Ryuji Hiraoka en Martijn Manders. In 2020 verscheen de 'Canon van het Nederlands funerair erfgoed' bij stichting Dodenakkers.nl, waarvoor Leon Bok en René ten Dam de redactie voor hun rekening namen. Zoals een canon betaamt, is deze niet in beton gegoten en momenteel wordt met een werkgroep gewerkt aan een vervolg.