Bureau Funeralia biedt verschillende diensten aan. Informeert u gerust voor een vrijblijvend gesprek. Heeft u een specialistische vraag? We helpen u graag op weg.

 

QuickScan en Uitgebreide Inventarisatie

Door middel van een inventarisatie worden de cultuurhistorische elementen van een begraafplaats in kaart gebracht. Dit kan middels een QuickScan waarbij kort waarden en risico’s/bedreigingen worden benoemd, met daarbij een advies. Een Uitgebreide Inventarisatie bevat gedetailleerde beschrijvingen van waardevolle elementen op de begraafplaats en is voorzien voor een historische onderbouwing en een uitgebreid advies. Een Quickscan staat op zichzelf, maar kan ook op de opmaat zijn voor een Uitgebreide Inventarisatie.

Beschrijving en Waardering

Een Beschrijving en Waardering geeft u een gedegen onderbouwing voor bijvoorbeeld een aanwijzing tot gemeentelijk monument. Dit kan voor zowel een begraafplaats als geheel, als voor individuele monumenten en andere waardevolle cultuurhistorische elementen. Voor de waardestelling wordt de geschiedenis van de begraafplaats beschreven en een beschrijving gemaakt van de huidige toestand. Voor de waardering van een individueel grafmonument of ander waardevol element kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het regionaal belang. Een Beschrijving en Waardering is ook geschikt om de waarde te bepalen waarbij (kort) onderzoek nodig is naar de achtergrond, bijvoorbeeld bij een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog.

Ontwikkelen visie

Ook bij de herinrichting van een begraafplaats waarbij aandacht is voor cultuurhistorische elementen kan ondersteuning geboden worden. Bureau Funeralia kan u helpen bij het ontwikkelen van een visie ten aanzien van uw begraafplaats(en). Wij brengen de huidige situatie in kaart en helpen u bij het formuleren van een visie, een voorstelling waar u als organisatie met uw begraafplaats wilt staan over vijf of tien jaar. Een goede visie richt zich op de omgeving en is tegelijkertijd ambitieus, onderscheidend en evenwichtig. 

Restauratie-, herstel- en onderhoudsplannen

Voor het opstellen van plannen voor restauraties en herstelplannen aan grafmonumenten of delen van de begraafplaats werkt Bureau Funeralia intensief samen met restauratiesteenhouwers en gespecialiseerde bedrijven. Ook als u een onderhoudsplan voor de langere termijn wilt voor uw begraafplaatsen en waardevolle grafmonumenten, is Bureau Funeralia in staat om een plan om maat te maken.

Projectbegeleiding

Soms vragen projecten meer tijd of expertise die u zelf niet in huis hebt. Bureau Funeralia kan u daarmee ontlasten en ondersteunen door taken rondom een restauratie of herinrichting uit handen te nemen. Wij coördineren en faciliteren. Samen maken we van uw project een succes.

Projectadvies: administratief 

Bureau Funeralia heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven met zowel kort- als langdurige projecten, met name als het gaat om het beheer van complexe administatieve processen. Door onze ruime ervaring in zowel het veld en als op kantoor zijn wij in staat om naar het totaalplaatje te kijken en kunnen u ondersteuning bieden als het gaat om de administratie van uw begraafplaatsen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een analyse en het in kaart brengen van het proces of het controleren of opstellen van werkinstructies en work-arounds. 

Redengevende Beschrijving

De Redengevende Beschrijving is een korte en letterlijke beschrijving van de uiterlijke kenmerken van een begraafplaats of object op het moment van opname. Daarnaast bevat het een waardering waarin wordt aangegeven op welke vlakken het waardevol is.
Bureau Funeralia kan zowel een Redengevende Beschrijving voor u opstellen, als wel een bestaande beschrijving aanpassen.

Historisch Onderzoek

Wilt graag u een uitgebreid historisch onderzoek naar uw begraafplaats? De geschiedenis van een kerkhof of begraafplaats omvat vaak meer dan men denkt. Bureau Funeralia kan u ondersteunen of het onderzoek zelfstandig uitvoeren. Een historisch onderzoek kan vorm krijgen in een publicatie, bijvoorbeeld in een artikel of in boekvorm. Informeer naar de mogelijkheden.

Inhoudelijke redactie

Bent u op zoek naar een ‘meelezer’? Bureau Funeralia heeft ruim 20 jaar redactionele ervaring met zowel teksten over funeraire onderwerpen als teksten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard kan ook bij andere historische onderwerpen een redactionele feedback verzorgd worden.

Bureau Funeralia geeft inhoudelijk adviezen en ondersteunt gedurende het schrijfproces, of het nu gaat om een gemeentelijke rapport of een publicatie in artikel- of boekvorm. Ook een eindredactie behoort tot de mogelijkheden.

Wij ondersteunen op dit vlak graag non-profitorganisaties als historische verenigingen en stichtingen met een vrijblijvend advies. 

Lezingen en rondleidingen

Bureau Funeralia verzorgt lezingen over diverse funeraire onderwerpen als 'Historische Moordkruisen', ‘Begraven in Nederland door de eeuwen heen’, ‘Grafsymboliek’, ‘Oorlogsbegraafplaatsen in Nederland’ en ‘Soestbergen, 1e algemene begraafplaats van Utrecht’. Ook zijn lezingen op maat mogelijk, met bijvoorbeeld een algemene introductie gevolgd door een deel over begraafplaatsen in uw omgeving.
Ook verzorgen wij rondleidingen, eventueel in combinatie met een lezing, bijvoorbeeld op begraafplaats Soestbergen in Utrecht, één van de bijzondere stadsbegraafplaatsen die Nederland rijk is. Bent u op zoek naar een rondleiding voor een andere locatie, informeert u gerust. Door onze brede kennis zijn we in staat op verschillende locaties een boeiende rondleiding te verzorgen.

Specialisaties

René ten Dam heeft ruim honderd artikelen geschreven over verschillende funeraire onderwerpen, van haarschilderijen tot historische prentbriefkaarten en van de geschiedenis van begraafplaatsen tot historische uitvaarten. Ook schreef hij enkele columns over politieke graven in Openbaar bestuur, artikelen voor Thematijdschrift, De Begraafplaats en Monumentaal. Foto’s van zijn hand zijn gebruikt in verschillende boeken, tijdschriften en op tal van websites.

Met specialisaties als historische begraafplaatsen in Nederland, Nederlands funerair erfgoed overzee, het Huis van Oranje-Nassau en oorlogsmonumenten en -graven, zowel ‘goed’ als ‘fout’, wordt een breed spectrum van het funeraire landschap bekleedt. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor grafsymboliek, moordkruisen en historische afbeeldingen van begraafplaatsen en kerkhoven. In 2017 publiceerde hij het boek 'Historische Moordkruisen in Nederland'. Begin 2018 verscheen bij stichting Dodenakkers.nl 'Begraven aan de andere kant van de baai - Overblijfselen van Nederlands funerair erfgoed in Japan uit de periode 1609-1870', waar hij als co-auteur aan meewerkte en de eindredactie verzorgde. Begin 2020 verscheen de 'Canon van het Nederlands funerair erfgoed', waarvoor meerdere vensters werden geschreven en tevens de samenstelling werd verzorgd.