Skip to main content

Diensten

Bureau Funeralia biedt verschillende diensten aan. Informeert u gerust voor een vrijblijvend gesprek. Heeft u een specialistische vraag? We helpen u graag op weg.

QuickScan en Uitgebreide Inventarisatie

Door middel van een inventarisatie worden de cultuurhistorische elementen van een begraafplaats in kaart gebracht. Dit kan middels een QuickScan waarbij kort waarden en risico’s/bedreigingen worden benoemd, met daarbij een advies. Een Uitgebreide Inventarisatie bevat gedetailleerde beschrijvingen van waardevolle elementen op de begraafplaats, zoals bijvoorbeeld grafmonumenten, en is voorzien voor een historische onderbouwing en een uitgebreid advies. Een Quickscan staat op zichzelf, maar kan ook op de opmaat zijn voor een Uitgebreide Inventarisatie.

Beschrijving en Waardering

Een Beschrijving en Waardering geeft u een gedegen onderbouwing voor bijvoorbeeld een aanwijzing tot gemeentelijk monument. Dit kan voor zowel een begraafplaats als geheel, als voor individuele monumenten en andere waardevolle cultuurhistorische elementen. Voor de waardestelling wordt de geschiedenis van de begraafplaats beschreven en een beschrijving gemaakt van de huidige toestand. Voor de waardering van een individueel grafmonument of ander waardevol element kan bijvoorbeeld gekeken worden naar het regionaal of landelijk belang. Een Beschrijving en Waardering is ook geschikt om de waarde te bepalen waarbij (kort) onderzoek nodig is naar de achtergrond, bijvoorbeeld bij een slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Bureau Funeralia kan zowel een Redengevende Beschrijving voor u opstellen, als wel een bestaande beschrijving toetsen.

Ontwikkelen visie

Ook bij de herinrichting van een begraafplaats waarbij aandacht is voor cultuurhistorische elementen kan ondersteuning geboden worden. Bureau Funeralia kan u helpen bij het ontwikkelen van een visie ten aanzien van uw begraafplaats(en). Wij brengen de huidige situatie in kaart en helpen u bij het formuleren van een visie, een voorstelling waar u als organisatie met uw begraafplaats wilt staan over vijf of tien jaar. Een visie richt zich op de omgeving en is tegelijkertijd ambitieus, onderscheidend en evenwichtig.

Beleids- en beheerplannen

Hulp nodig bij het opstellen van beleids- en beheerplannen? Bureau Funeralia helpt u verder. Het opstellen van een toekomstplan zorgt soms voor hoofdbrekens. Waar willen we naar toe? En hoe kunnen we blijven begraven, maar toch het karakter van de begraafplaats behouden? Cultuur-historische waarden worden soms ten onrechte als last gezien, terwijl ze juist mogelijkheden bieden voor de exploitatie van een begraafplaats. Begraafplaatsen zijn dynamisch en blijven zich ontwikkelen. Ook in tijden wanneer naar verhouding minder mensen zich laten begraven. Wilt u hier eens over sparren? Neem gerust contact op. Ook als u uitdagingen ziet met betrekking tot beheer.

Restauratie-, herstel- en onderhoudsplannen

Voor het opstellen van plannen voor restauraties en herstelplannen aan grafmonumenten of delen van de begraafplaats werkt Bureau Funeralia intensief samen met restauratiesteenhouwers en gespecialiseerde bedrijven. Ook als u een onderhoudsplan voor de langere termijn wilt voor uw begraafplaatsen en waardevolle grafmonumenten, is Bureau Funeralia in staat om een plan om maat te maken waarmee u inzicht heeft in eenmalige kosten en structurele kosten.

Projectbegeleiding

Soms vragen projecten meer tijd of expertise die u zelf niet in huis hebt. Bureau Funeralia kan u daarmee ontlasten en ondersteunen door taken rondom een restauratie of herinrichting uit handen te nemen. Wij coördineren en faciliteren. Samen maken we van uw project een succes.

Projectadvies: administratief 

Bureau Funeralia heeft ruime ervaring in het bedrijfsleven met zowel kort- als langdurige projecten, met name als het gaat om het beheer van complexe administratieve processen. Door onze ruime ervaring in zowel het veld en als op kantoor zijn wij in staat om naar het totaalplaatje te kijken en kunnen u ondersteuning bieden als het gaat om de administratie van uw begraafplaatsen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een analyse en het in kaart brengen van het proces of het controleren of opstellen van werkinstructies en work-arounds. 

Cursussen en trainingen

Bureau Funeralia verzorgt cursussen voor medewerkers van begraafplaatsen, maar ook voor vrijwillgers. Het herkennen van funerair erfgoed is niet altijd even makkelijk. Wanneer is iets waardevol? Wanneer is graniet bijzonder als grafmonument? Hoe maak ik marmer schoon? Bureau Funeralia biedt zowel een theoretisch kader, als wel praktijklessen. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Historisch Onderzoek

Wilt graag u een uitgebreid historisch onderzoek naar uw begraafplaats? De geschiedenis van een kerkhof of begraafplaats omvat vaak meer dan men denkt. Bureau Funeralia kan u ondersteunen of het onderzoek zelfstandig uitvoeren. Een historisch onderzoek kan vorm krijgen in een publicatie, bijvoorbeeld in een artikel of in boekvorm. Informeer naar de mogelijkheden.

Inhoudelijke redactie

Bent u op zoek naar een ‘meelezer’? Bureau Funeralia heeft ruim 20 jaar redactionele ervaring met zowel teksten over funeraire onderwerpen als teksten die betrekking hebben op de Tweede Wereldoorlog. Uiteraard kan ook bij andere historische onderwerpen een redactionele feedback verzorgd worden.

Bureau Funeralia geeft inhoudelijk adviezen en ondersteunt gedurende het schrijfproces, of het nu gaat om een gemeentelijke rapport of een publicatie in artikel- of boekvorm. Ook een eindredactie behoort tot de mogelijkheden.

Wij ondersteunen op dit vlak graag non-profitorganisaties als historische verenigingen en stichtingen met een vrijblijvend advies. 

Lezingen en rondleidingen

Bureau Funeralia verzorgt lezingen over diverse funeraire onderwerpen als 'Historische Moordkruisen', ‘Begraven in Nederland door de eeuwen heen’, ‘Grafsymboliek’, ‘Oorlogsbegraafplaatsen in Nederland’ en ‘Soestbergen, 1e algemene begraafplaats van Utrecht’. Natuurlijk zijn lezingen op maat ook mogelijk, met bijvoorbeeld een algemene introductie over de funeraire geschiedenis van Nederland gevolgd door een deel over de begraafplaatsen in uw omgeving.

Ook verzorgen wij rondleidingen, eventueel in combinatie met een lezing, bijvoorbeeld op begraafplaats Soestbergen in Utrecht, één van de bijzondere stadsbegraafplaatsen die Nederland rijk is. Bent u op zoek naar een rondleiding voor een andere locatie, informeert u gerust. Door onze brede kennis zijn we in staat op verschillende locaties een boeiende rondleiding te verzorgen.